Rumtid - en introduktion till Einsteins relativitetsteori

Rumtid
På denna sida hittar du instuderingsfrågor till boken, samt blandade övningsuppgifter och problem anpassade till bokens framställning.

Länk till bokens sida hos Studentlitteratur

Länk till bokens sida på bokfynd.nu

Recension av boken

Här följer instuderingsfrågor till bokens nio kapitel. De belyser de viktigaste resultaten i respektive kapitel, och är tänkta att fungera som ett stöd för den som läser boken. Har man väl tillgodogjord sig ett kapitel ska de flesta av frågorna som hör dit vara tämligen enkla att besvara. Några av dem kräver dock att man tänker till lite extra.